Ruissalon nisäkäslajisto

Lainauksia Wikipediasta
"
Ruissalon nisäkäslajisto koostuu lähinnä pienistä ja keskikokoisista nisäkkäistä. Saaren nisäkkäisiin
kuuluu kuitenkin suuremmista nisäkkäistä myös hirvi. Samaan aikaan kun hirvi on vakiintunut Ruissalon
 ympärivuotiseksi asukkaaksi, on vuonna 1967 saareen istutettu valkohäntäpeura kokonaan hävinnyt.
Juhana Herttua istutti Ruissaloon 1500-luvulla (vuonna 1562 saksanhirviä, mutta niitä ei Ruissalossa enää ole,
 kuten ei muuallakaan Suomessa. Viimeiset yhdeksän saksanhirveä poistettiin saarelta vuonna 1599.

Rusakko on Ruissalon nisäkäslajeista suurilukuisin. Rusakko on vallannut elintilaa saaren toiselta jänislajilta, metsäjänikseltä.
Jänislajien suuri lukumäärä on ollut kohtalokas saaren puustolle, etenkin tammelle jonka vesoja etenkin rusakko usein syö.
HirviKettuRusakko
Saarella tavattuja petoeläimiä ovat muun muassa lumikko, näätä, minkki ja kärppä. Erityisesti näätäkanta on lisääntynyt viime
vuosien aikana. Ruissalossa on koko Suomen tihein supikoirakanta. Saaren supikoirat ovat omaksuneet uuden pesimätavan,
jollaista ei ole havaittu muualla: emot kasvattavat poikasensa maakolojen sijaan ruovikoissa. Myyristä saarella asuvat pelto-,
 metsä- ja vesimyyrä. Hiirilajeja edustavat metsä-, vaivais- ja kotihiiri, hyönteissyöjiä metsä-, vaivais- ja vesipäästäinen.
Näiden lisäksi hyönteissyöjistä ja jyrsijöistä siili, orava, piisami ja rotta kuuluvat saaren lajistoon.

Ruissalon lepakkokanta kartoitettiin kesällä 2002. Pohjanlepakko ja viiksi- sekä isoviiksisiipat ovat saaren runsaslukuisimpia lajeja.
Pohjanlepakoita tavataan kaikissa Ruissalon osissa. Saarella on kesäisin todennäköisesti useita lisääntymisyhdyskuntia.
Talvehtivia pohjanlepakoita on löydetty muutamasta maakellarista. Saaren itäosan lehdoissa ja Kasvitieteellisen puutarhan
länsipuolen luonnonsuojelualueella on viiksisiippojen suosimaa lehtimetsää. Kallanpään ja Birkan tienoilla sekä Kuuvassa on
puolestaan isoviiksisiipoille tyypillistä mänty- ja kuusivaltaista metsikköä. Erittäin uhanalaiseksi lajiksi luokiteltu ripsisiippa kuuluu
myös Ruissalon lepakkolajistoon. Vuoden 2004 kevättalvella ja syksyllä havaittiin Ruissalossa talvehtivia tai välihorroksessa
olevia ripsisiippoja. Rantalepikoita suosiva pikkulepakko havaittiin ensimmäistä kertaa Ruissalosta kesällä 2004.

Ruissalossa tavatut nisäkäslajit.

Lisäksi useiden silminnäkijöiden mukaan pyöriäinen on nähty Airistolla Ruissalon lähettyvillä vuonna 1949.
Suomessa 1980-luvulla erittäin uhanalaisena pidetty, sittemmin vuoden 2010 kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa
Suomesta hävinneeksi lajiksi määritelty tammihiiri, on silminnäkijöiden mukaan havaittu Ruissalossa muutaman kerran.
Kyseessä on todennäköisesti kuitenkin ollut poikkeavan värinen metsähiiri."

Oma havaintoni 17.04.2016
Näin peuran golfkentän 6. väylällä.
Veli Aatos Lehtonen
http://www.veliaatos.fi/

Takaisin